Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
PL  EN
Strona główna >> Konferencje

 

Bardzo dziękujemy Państwu za obecność na naszej konferencji oraz ciekawe i inspirujące dyskusje.  

FOTORELACJA 

 

konf1  

konf3 

 

konf4   

konf11

 konf13 konf2


konf5

konf6

konf7

konf8

konf9

konf12 

konf14

konf15

                         Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową

 

"Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia",

 

która odbędzie się 29 maja 2019 w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medyczego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

Zapraszamy do rejestracji

https://wyzwaniaorganizacjiochronyzdrowia.konfeo.com

 Pobierz program konferencji

 

Wykłady w SESJI I nie są tłumaczone z języka angielskiego

 

Obszary tematyczne

 

 Organizacja systemów ochrony zdrowia w państwach europejskich

 Prawa pacjenta w ujęciu międzynarodowym. Różnorodność i punkty wspólne

 Bezpieczeństwo pacjenta w podmiocie leczniczym

 Odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia w kontekście europejskim

 Zagrożenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia

 Orzeczenia sądów zagranicznych a ich wykonywanie w polskim systemie prawnym

 Finansowanie systemów ochrony zdrowia - problemy różnych grup beneficjentów

 Nowoczesne technologie w procesie leczenia - dylematy organizacyjne, prawne i etyczne.

 Problemy działań operacyjnych w codziennej pracy pracowników medycznych

 

 Plakat wydarzenia

plakat


 

BONO SERVIAMUS Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego PrzemienieniaPańskiego UM w Poznaniu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece ZdrowotnejUniwersytetu Medycznego    w Poznaniu oraz Szpital Kliniczny Przemienienia PańskiegoUniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zapraszają na

KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

"Aspekty medyczne, ekonomiczne i prawne procesu leczenia krwią"

22 listopada 2018 roku

Miejsce konferencji: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Sala Sesyjna

Udział w konferencji będzie premiowany punktami edukacyjnymi.

- 2 pkt dla diagnostów laboratoryjnych
- 3 pkt dla lekarzy
- 2 pkt (miękkie) dla farmaceutów

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY po uprzedniej rejestracji poprzez stronę:www.konferencje.skpp.edu.pl

Leczenie krwią i jej składnikami jest procesem, w którym bezpośrednio zaangażowani są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów medycznych, a także różne jednostki organizacyjne ochrony zdrowia: Szpitale, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stacje Pogotowia Ratunkowego. Proces ten przebiega w kilku obszarach: medycznym,ekonomicznym i prawnym, które się wzajemnie przenikają i niekiedy stanowią wyzwania dla uczestnika procesu. Pragniemy, bazując na wiedzy prelegentów pozyskanej w toku codziennej pracy, przedstawić doświadczenia w tych zakresach.

Konferencja dedykowana jest lekarzom, pielęgniarkom i diagnostom laboratoryjnym, ale także osobom odpowiedzialnym za gospodarkę krwią w szpitalach. Mamy nadzieję, że praktyczny wymiar konferencji, gwarantowany przez grono zaproszonych wykładowców, pozwoli na podniesienie wiedzy uczestników, a także na wymianę własnych doświadczeń.

Miło nam zakomunikować, że konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Wojewodę Wielkopolski Pana Zbigniewa Hoffmanna – serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie tej szkoleniowej inicjatywy.

Zapraszamy do Poznania, który jest nie tylko dużym ośrodkiem akademickim, ale także ciekawym miastem, wartym odwiedzenia.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

 

PROGRAM: Konferencja naukowo-szkoleniowa „Aspekty medyczne, ekonomiczne i prawne procesu leczenia krwią”

Godzina

      Tytuł wykładu

Wykładowca

8.30-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.15

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników konferencji

9.15-9.55

Leczenie niedokrwistości
u chorych na nowotwory - problem kliniczny i ekonomiczny

prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon

Konsultant Krajowy ds. Transfuzjologii Klinicznej

page3image18368

9.55- 10.15

Składniki krwi dostępne w RCKiKw Poznaniu - które wybrać,
by zapewnić maximum bezpieczeństwa dla biorcy?

lek. med. Anna Zawadzka

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w        Poznaniu

10.15-10.35

Współczesne wskazania doprzetaczania koncentratu krwinek

czerwonych

page3image26336

dr med. Andrzej Balcerzak

Oddział Hematologii i Transplantacji SzpikuSzpitala Klinicznego Przemienienia PańskiegoUM w Poznaniu

10:35-10:55

Współczesne wskazania doprzetaczania koncentratu

krwinek płytkowych

dr med. Renat Kroll- Balcerzak

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Szpitala Klinicznego Przemienienia PańskiegoUM w Poznaniu

10.55-11.30

Współczesne wskazania doprzetaczania osocza ikoncentratów

czynników krzepnięcia

dr med. Joanna Rupa-Matysek

Oddział Hematologii i Transplantacji SzpikuSzpitala Klinicznego Przemienienia PańskiegoUM w Poznaniu

11.30-11.50

page3image39872

Zdarzenia niepożądane w procesie leczenia krwią-doświadczenia

własne

page3image41248

dr n. med. Jolanta Nagadowska

Szpital Kliniczny Przemienienia PańskiegoUM w Poznaniu

11.50-12:00

Dyskusja

12.00-12:30

Przerwa kawowa

12.30-12.50

page3image50800

Regulacje prawne krwiodawstwa i krwiolecznictwa – stan obecny

page3image52112

lek. med. Hanna Skalisz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

12.50-13.10

Odpowiedzialność prawna uczestników procesu leczenia krwią

dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak prof. UM, Katedra Prawa Medycznego, Organizacji
i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Prawa Medycznego

13.10-13.30

page3image60936

Miejsce Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w procesie 

leczenia krwią

mgr Karolina Mizgier

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

13.30-13.50

Potwierdzony wynik grupy krwi jako podstawa leczenia składnikami krwi- wyzwanie organizacyjne dla lekarza i diagnosty laboratoryjnego

mgr Izabela Nehyba-Humbla

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

13.50–14.20

Przerwa kawowa


14.20-14.45

Wnioski wynikające zmerytorycznego nadzoru nad Bankami Krwi

i Pracowniami Immunologii Transfuzjologicznej w Podmiotach Leczniczych

mgr Małgorzata Lewicka

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

14.45-15.05

Rola RCKiK w Poznaniu w rozwojutransplantacji narządów i komórek krwiotwórczych

mgr Michał Kolasiński

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

15.05-15.25

Gospodarka krwią w Szpitalu -współczesne wyzwania

dr n. med. Bogusław Grabowski

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

15.25-15.40

Dyskusja

15.40-16.00

Zakończenie i wręczenie certyfikatów

16.00

Poczęstunek

Komitet naukowy :

dr hab. med. Szczepan Cofta
prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
dr n. med. Bogusław Grabowski
prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski lek. med. Krzysztof Olbromski
dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak prof. UM

 

Komitet Organizacyjny :

mgr Magdalena Bąk
dr n. med. Bogusław Grabowski mgr Natalia Kuźniak
mgr Agata Michalak
mgr Karolina Moszyńska
mgr Beata Sypniewska


  1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:www.konferencje.skpp.edu.pl

  2. Pytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres mailowy:

    szkolenia@skpp.edu.pl

  3. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą Karty Ciągłego Szkolenia.

    Liczba miejsc ograniczona.

 

 

III edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

"Bezpieczny Szpital Przyszłości. Inspiracje"

13 września 2018 roku - 8 listopada 2018 roku

Poznań-Gdańsk-Katowice-Wrocław-Warszawa

 

 W Sali Senackiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spotkaliśmy się z przedstawicielami 50 szpitali, by omówić i przedyskutować kwestie systemowych rozwiązań na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa w szpitalach. ​

Podsumowanie konferencji zostanie opublikowane 29 listopada 2018 roku na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.

FOTORELACJA 

 

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

"Odpowiedzialność Diagnostów Laboratoryjnych w świetle obowiązujących aktów prawnych"

20 września 2018 roku

 

FOTORELACJA 

 

 

 Szczegóły konferencji:
 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

"PACJENT W OBLICZU REFORM SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA"

 

Poznań, 26 kwietnia 2018r. 

 

FOTORELACJA

 

 

 

 

program konferencji 26.04.2018r.

 

 

 

 

 

 


 

Zapraszamy

na

DEBATĘ

BŁĄD LEKARSKI

– aspekty medyczne, prawne i etyczne

 która odbędzie się

w sobotę, 27 stycznia 2018 roku, o godzinie 10.00

w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich

przy Starym Rynku  78/79

 

Program:

 10.00–10.05         Rozpoczęcie debaty

10.05-10.30          Błąd lekarski   - próba definicji    – dr med. Krzysztof Kordel

10.30–10.45         Lekarz: wolny zawód czy niewolnik standardów - dr hab. Maciej Cymerys

10.45 – 11.00       Przewinienia zawodowe polskich lekarzy zagranicą. Jak powinien reagować lekarski samorząd? 

                           - dr Grzegorz Wrona

11.00–11.15         Odpowiedzialność za błędy medyczne  - przykład Włoch - dr hab. Monika Urbaniak

11.15–11.30         Bezpodstawne oskarżenie lekarza o błąd lekarski - bezpieczeństwo prawne lekarz 

                           - dr hab. Jędrzej Skrzypczak  prof. UAM

 Przerwa

 

12.00–12.20         Błąd w kontekście działania moralnego i jego wpływ na etyczną ocenę czynu i odpowiedzialność

                            podmiotu - ks. dr Adam Sikora

12.20 – 13.30       Debata z udziałem wykładowców oraz zaproszonych Gości

 

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski, dr hab. med. Szczepan Cofta

 

O zabranie głosu zostali poproszeni min.:

 

Dr med. Halina Bogusz – Czy systemy jakości mogą nas ustrzec od popełnianych błędów?

Dr Martyna Borowczyk – Czy młody lekarz boi się popełnienia błędu?

 

Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy – Oddział Poznański

Wielkopolska Izba Lekarska

Stowarzyszenie Wspierania Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

 

 


 

 

 

KONFERENCJA BEZPIECZNY SZPITAL PRZYSZŁOŚCI - RANKING SZPITALI 2017

 

„DYREKTOR SZPITALA WOBEC WYZWAŃ 2018 ROKU”

12 października 2017 roku, Poznań
Sala Senatu Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a

 

program konferencji 12.10.2017 

FOTORELACJA

 

 


 

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja naukowa pt.: „System opieki zdrowotnej w Polsce w aktualnej fazie jego przemian" zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej UMP.

 

Na konferencji poruszono aktualne problemy dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa medycznego. Udział w konferencji wzięli znakomici przedstawicie doktryny i praktyki prawa medycznego oraz nauk o zdrowiu, a także  liczna reprezentacja naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja spotkała się z zainteresowaniem szerokich kręgów medycznych i prawniczych.

 

FOTORELACJA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

"System ochrony zdrowia w aktualnej fazie jego przemian"

Poznań dnia 8-9 czerwca 2017 r.

 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8

 pobierz plakat
pobierz program konferencji

 


 

Seminarium

"Zdarzenia niepożądane w praktyce funkcjonowania szpitali"

Poznań, dnia 8  marca 2017 r.,

Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8

Pobierz zaproszenie