Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
PL  EN
Strona główna >> Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

 

Podyplomowe Studium Zarządzania  w Opiece Zdrowotnej prowadzone na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest propozycją dla osób z wyższym wykształceniem zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach leczniczych lub planujących karierę zawodową w ich strukturach. Znajduje się w ofercie Katedry Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, poprzednio Katedry Nauk o Zdrowiu od 1994 roku. W tym czasie zrealizowano 37 edycji studium, które ukończyło 1506 absolwentów.

Aktualnie zrealizowano 38 edycji, ostatnia zakończyła się w marcu 2018 roku. We współpracy z Działem Promocji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, prowadzona jest ciągła rekrutacja na kolejne edycje. Program studium zawiera następujące przedmioty: podstawy prawne działalności w opiece zdrowotnej, gospodarowanie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, rachunkowość podmiotu wykonującego działalność leczniczą, analiza ekonomiczna podmiotu wykonującego działalność leczniczą, biznesplan, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing instytucji opieki zdrowotnej, psychologia zarządzania, zamówienia publiczne, doskonalenie organizacyjne opieki zdrowotnej, ubezpieczenia społeczne, nadzór właścicielski.        

Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej nabywa umiejętności przydatne do zarządzania majątkiem, kadrami i finansami w  podmiocie leczniczym. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, materiałowymi i kapitałowymi, prawa, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy ekonomicznej, marketingu, zamówień publicznych i tworzenia biznesplanu.