Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
PL  EN
Strona główna >> Publikacje

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukazała się publikacja pod redakcją Pani Prof. UM dr hab. Moniki Urbaniak
"Pacjent a system ochrony zdrowia. Aktualne problemy"
Zachęcamy do lektury!
 
 
 
Na rynku ukazała się książka dotycząca prowadzenia dokumentacji medycznej. 
Współautorami są pracownicy naszej Katedry.
"PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ. ASPEKTY PRAWNE ORAZ ZARZĄDCZE"
redakcja naukowa: Marcin Śliwka, Monika Urbaniak
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Zachęcamy do lektury!
 
 
Inne polecane publikacje: